ARBO

De zorg voor goede arbeidsomstandigheden is allereerst een verantwoordelijkheid van elk schoolbestuur. In FPO werken we op verschillende verschillende onderwerpen samen.
Arbo-co÷rdinator
De scholen van FPO kunnen zich laten ondersteunen door de federatieve arbo-co÷rdinator Jaap Jongeneel (Arboneel). Hij is te consulteren op de verschillende arbo gebieden. 
De co÷rdinator biedt ook input als het gaat over het beleid omtrent arbo, verzuim en veiligheid. 

Bedrijfsarts/ Arbo-dienstverlener 
De meeste scholen maken gebruik van een zelfstandige bedrijfsarts (Gerard Kippersluis). 
Een deel van de scholen maken gebruik van een arbo-dienstverlener.