Beleid

Het beleid van FPO is gericht op drie strategische thema's: Kwaliteit, Professionaliteit en Ondersteuning.Toekomstvisie
In 2015 heeft FPO de toekomstvisie vastgesteld: BRUGGEN BOUWEN.


Strategisch beleid
Voor de periode 2015 - 2019 is het strategisch beleid vastgesteld: ROUTEBOEK.