Onderwijsresultatenmodel

Voor wie:

Schoolleiders + IB-ers 

Inhoud:

Het oordeel van de inspectie over de eindtoets (officieel per april 2021) valt uiteen in twee delen; zijn er voldoende schoolverlaters op het niveau 1F én is het percentage leerlingen dat 1S/2F gehaald heeft passend bij de schoolweging? Dit zijn twee 'latten' waarlangs de opbrengsten van de school gemeten worden. Met behulp van deze scholing krijgt je inzicht in deze materie en weet je de verbinding te leggen tussen wat de leerkracht in de groep doet en de referentieniveaus. 

Resultaat:

Je bent op de hoogte van het onderwijsresultatenmodel en kunt hier acties aan verbinden voor de eigen school. 

Meer informatie:

Contact
Cornee Bezemer
Telefoon
niet van toepassing

Bijzonderheden:

De scholing wordt gegeven in een splinter nieuw schoolgebouw. 

Kosten:

€0.00 per deelnemer.