Identiteit

De federatie primair onderwijs Rijnmond is een een vereniging voor reformatorische en christelijke scholen met als grondslag de Bijbel als Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid.  

Statuten FPO (2015)