Identiteit

De federatie primair onderwijs Rijnmond is een een vereniging voor reformatorische en christelijke scholen met als grondslag de Bijbel als Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid. †

Statuten FPO (2015)