Kwaliteit

Goed onderwijs komt niet vanzelf

Het is belangrijk dat de kinderen op onze scholen goed onderwijs ontvangen en dat ze in een kansrijke leeromgeving kunnen ontwikkelen. Een speerpunt van ons beleid is dat we samen willen zorgen voor een hoge kwaliteit van ons onderwijs. We hebben verschillende activiteiten om dat te bevorderen. Een aantal activiteiten:
Kwaliteitsclusters
FPO is verdeeld in vier kwaliteitsclusters. Binnen deze clusters bezoeken we elkaars scholen en zorgen ervoor dat de bezochte school een kwaliteitsreview ontvangt. Aan de ene kant wordt gekeken of de kwaliteit van de school op orde is en aan de andere kant wordt er vooral van elkaar geleerd. Met het kwaliteitsreview kan de school aan de slag met het verbeteren van de kwaliteit. 

Scholing directeuren
Directeuren hebben een belangrijke rol als het gaat over de onderwijskwaliteit van de school. Daarom besteden we met elkaar veel aandacht aan het bekwamen van de directeuren. In samenwerking met Turn-Around hebben is een leer- en ontwikkeltraject voor directeuren opgezet. De thema's die in de afgelopen twee jaar (en ook nu nog) aan de orde zijn gekomen: persoonlijk leiderschap, leiding geven aan veranderingen en toekomstgericht onderwijs. Stuk voor stuk leerzame thema's die worden uitgewerkt in masterclasses, studiebijeenkomsten en leergemeenschappen. 
Elk thema wordt afgesloten met een presentatiemoment. De directeuren presenteren dan de ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt en als dat voldoende is, behalen ze een certificaat dat is te gebruiken voor de herregistratie in het schoolleidersregister.

Scholing teamleiders en - coördinatoren
Niet alleen directeuren hebben een belangrijke rol bij het behalen van de onderwijskwaliteit op de school. Ook teamleiders en -coördinatoren hebben daar grote invloed op. Daarom bieden we in samenwerking met Turn-Around een leer- en ontwikkeltraject voor middenmanagers. Dit sluit aan bij het traject dat de directeuren volgen, maar verder is het heel specifiek gericht op wat een middenmanager nodig heeft om goed te kunnen functioneren in de school. Een neveneffect hiervan is dat dit traject een kweekvijver is/ wordt voor toekomstige directeuren.